เปิดเงื่อนไข 50 ล้านคนได้เงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

เงินดิจิทัล 10,000 บาท

เปิดเงื่อนไขดิจิทัลวอลเลต 50 ล้านคนเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาทไตรมาส 4 อายุ 16 ปีขึ้นไป รายได้ไม่เกิน 840,000 บาท เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท สามารถซื้ออะไรได้บ้างเช็กได้ที่นี่

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ของรัฐบาล โดยได้ข้อสรุปเรื่องของแหล่งเงิน 5 แสนล้านบาท จะไม่มีการกู้เงินแต่จะใช้การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปี 67-68 และยืมเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อนจะตั้งงบประมาณใช้คืน

ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และเริ่มเติมเงินให้ประชาชน คนละ 10,000 บาท รวม 50 ล้านคนในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขเข้าโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจำนวนประมาณ 50 ล้านคน โดยจะมีเกณฑ์ ได้แก่

 • อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี จากเดิมที่กำหนดให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาท ต่อเดือน เพื่อสะดวกในสอดคล้องกับกระบวนการของสรรพากร
 • มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่าย

 • กลุ่มแรก ระหว่างประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น
 • กลุ่มที่สอง ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอ และขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ

ส่วนการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด) ในระยะเวลา 6 เดือน เบื้องต้นกำหนดให้เป็นร้านค้าในกลุ่มร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กลงมา
 • ตั้งแต่รอบที่ 2 ขึ้นไป จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า และพื้นที่ โดยจะยังเบิกเงินไม่ได้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ

ประเภทสินค้า

สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ ยกเว้น

Advertisment
  • สินค้าอบายมุข
  • น้ำมัน
  • บริการ
  • สินค้าออนไลน์
  • สินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม

คุณสมบัติร้านค้า

สำหรับคุณสมบัติร้านค้า ที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการ ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี ดังนี้

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หรือ
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax : CIT)

โดยร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป