CK คว้างานก่อสร้าง “หอศิลปฯเมืองน่าน” มูลค่า 552 ล้าน

ช.การช่าง

“ช.การช่าง” คว้างานก่อสร้าง “หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน” มูลค่า 552 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 549 วัน

วันที่ 18 เมษายน 2567 ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร โครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

กับ มูลนิธิรักษ์ป่าน่านในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ว่าจ้าง

โดยมูลค่าสัญญาประมาณ 552 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 549 วัน ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567

Advertisment