แบงก์กรุงไทยเปิดประมูลทรัพย์มือสองทั่วประเทศ “โรงสี-โชว์รูม-ปั๊มน้ำมัน”

กรุงไทย Krungthai ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยประกาศประมูลทรัพย์มือสอง ทำเลดี เหมาะกับการลงทุน 18 รายการ มีทั้งที่ดินเปล่า-โรงสี-โกดัง-โชว์รูม-ปั๊มน้ำมัน กระจายอยู่ทั่วประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี-สุพรรณบุรี-เพชรบุรี-นครปฐม-ขอนแก่น-บุรีรัมย์-บึงกาฬ-ยโสธร เปิดประมูล 7 รอบ ดีเดย์ 23 เมษายน นี้

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทยประกาศประมูลทรัพย์มือสอง แบบยื่นซองเสนอราคา ทั้งที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ทำเลดี น่าลงทุน จำนวน 18 รายการ โดยเปิดประมูลทั้งสิ้น 7 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 นี้

โดยรอบประมูลที่ 1 : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

  1. จังหวัดปทุมธานี ที่ดินเปล่า 1 แปลง ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา เนื้อที่รวม 60-1-23 ไร่ กำหนดราคาเริ่มต้น 41,010,000 บาท
  2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 แปลง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย เนื้อที่รวม 19-3-95 ไร่ ราคาเริ่มต้น 93,200,000 บาท
  3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงสี 5 แปลง (ขายพร้อมเครื่องจักร 3 เครื่อง) ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย เนื้อที่รวม 60-2-92 ไร่ ราคาเริ่มต้น 121,746,000 บาท

รอบประมูลที่ 2 : วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดลพบุรีและสระบุรี จำนวน 2 รายการ

  1. จังหวัดลพบุรี โรงสี 7 แปลง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี เนื้อที่รวม 54-3-75.64 ไร่ ราคาเริ่มต้น 235,104,000 บาท
  2. จังหวัดสระบุรี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 11 แปลง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก เนื้อที่รวม 23-3-54 ไร่ ราคาเริ่มต้น 46 ล้านบาท

รอบประมูลที่ 3 : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดเพชรบุรีและนครปฐม จำนวน 3 รายการ

Advertisment
  1. จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์บริการ/โชว์รูม/ปั๊มน้ำมัน 9 แปลง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เนื้อที่รวม 2-0-24.5 ไร่ ราคาเริ่มต้น 45,888,000 บาท
  2. จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินเปล่า 3 แปลง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง เนื้อที่รวม 156-2-33.5 ไร่ ราคาเริ่มต้น 59,910,000 บาท
  3. จังหวัดนครปฐม ที่ดินเปล่า 1 แปลง ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม เนื้อที่รวม 2-2-73 ไร่ ราคาเริ่มต้น 42,030,000 บาท

รอบประมูลที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 รายการ

  1. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินเปล่า 3 แปลง ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม 47-3-30 ไร่ ราคาเริ่มต้น 126,750,000 บาท
  2. จังหวัดสุพรรณบุรี โรงสี 8 แปลง ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก เนื้อที่รวม 59-2-78 ไร่ ราคาเริ่มต้น 104,550,000 บาท
  3. จังหวัดสุพรรณบุรี โกดัง 1 แปลง เครื่องจักร 14 เครื่อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม 12-0-89 ไร่ ราคาเริ่มต้น 35,370,000 บาท
  4. จังหวัดสุพรรณบุรี โรงสี 2 แปลง เครื่องจักร 1 เครื่อง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม 9-3-25 ไร่ ราคาเริ่มต้น 21,701,000 บาท

รอบประมูลที่ 5 : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดยโสธร จำนวน 1 รายการ

  1. จังหวัดยโสธร ที่ดินเปล่า 3 แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร เนื้อที่รวม 3-1-32.4 ไร่ ราคาเริ่มต้น 29,320,000 บาท

รอบประมูลที่ 6 : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์ จำนวน 3 รายการ

  1. จังหวัดขอนแก่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 แปลง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ เนื้อที่รวม 23-1-70 ไร่ ราคาเริ่มต้น 70,870,000 บาท
  2. จังหวัดขอนแก่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 แปลง ตำบลโนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา เนื้อที่รวม 9-2-46.3 ไร่ ราคาเริ่มต้น 36,530,000บาท
  3. จังหวัดบุรีรัมย์ที่ดินเปล่า 2 แปลง ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ เนื้อที่รวม 35-3-61 ไร่ ราคาเริ่มต้น 35,910,000 บาท

รอบประมูลที่ 7 : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทรัพย์ลงทุน จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 รายการ

Advertisment
  1. จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์บริการ/โชว์รูม/ปั๊มน้ำมัน ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ เนื้อที่รวม 4-0-84 ไร่ ราคาเริ่มต้น 32,640,000 บาท

ผู้สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขันราคาเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร แบบวิธียื่นซองเสนอราคาที่ website https://npa.krungthai.com