บลจ.ทิสโก้ เปิดขาย TGQUALITYRMF-A ลงหุ้นคุณภาพดีระดับโลก เริ่มวันนี้-8 พ.ค. 67

บลจ.ทิสโก้ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด TGQUALITYRMF-A ลงทุนระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง เปิด IPO 22 เม.ย.-8 พ.ค.67

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr.Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า เพื่อให้การลงทุนที่มีเป้าหมายสำหรับการเกษียณของลูกค้ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บลจ.ทิสโก้จึงยังคงเดินหน้าเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้า ได้มีโอกาสลงทุนในหุ้นคุณภาพดีที่มีศัยกภาพในการเติบโต ดังนั้น บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGQUALITYRMF-A)  ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

กองทุน TGQUALITYRMF-A ลงทุนใน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน USD (Acc) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยทางด้านคุณภาพอยู่ในระดับสูง เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน-8 พฤษภาคม 2567

“หุ้นคุณภาพสูง (Quality Equity) มักจะมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานดี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนระยะยาวและเป็นกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน โดยเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นผ่าน 3 ปัจจัยคือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ และกำไรมีเสถียรภาพ

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบว่าหุ้น 10 อันดับที่กองทุนหลักเข้าลงทุนล้วนแต่เป็นหุ้นชั้นนำที่รู้จัก เช่น Microsoft, Apple Inc., NVIDIA, Visa, Meta และ Alphabet เป็นต้น โดยหลายบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนนั้นดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคตของโลก จึงยังมีโอกาสที่ทั้งรายได้และกำไรจะเติบโตอีกมาก” นายสาห์รัชกล่าว

Advertisment