สมาคมแบงก์เตรียมถกแนวทางช่วยกลุ่มเปราะบางตามคำขอนายกฯ 24 เม.ย.

ผยง ศรีวณิช

สมาคมธนาคารไทย เตรียมพิจารณาแนวทางเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ลดภาระทางการเงินตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ย โดยจะประชุมในวันที่ 24 เม.ย.นี้

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากกรณีธนาคารตัวแทนสมาคมธนาคารไทย 4 ธนาคาร ได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ที่ยังฟื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึง ภายใต้ปัญหาเศรษฐกิจโลกรวมทั้งข้อจำกัดเชิงระบบในประเทศ และปัญหาภาระหนี้สินและ
ค่าครองชีพของประชาชน

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีความท้าทายในหลายมิติ รวมถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือน และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจการเงินจะมีแนวทางเพิ่มเติมในการลดภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางในแนวทางใดบ้าง

โดยจะมีการยกประเด็นดังกล่าว และอัปเดตสถานการณ์การดูแลกลุ่มลูกหนี้โดยรวม ภายใต้มาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้าหารือกันถึงแนวทางเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ในช่วงเย็นวันที่ 24 เมษายน 2567