ธ.ก.ส. จับรางวัลชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 มอบโชคอีกกว่า 208 ล้านบาท

ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.ลุยจับรางวัลโครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 จำนวน 17,239 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 208 ล้านบาท สร้างขวัญกำลังใจลูกค้าชำระหนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน ต.ค. 2566-มี.ค. 2567 ได้รับสิทธิ์ลุ้นกว่า 1.63 ล้านราย ย้ำชำระดอกเบี้ยครบทุก ๆ 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชค 2 ชั้น ทั้งระดับภูมิภาค-ระดับประเทศอีก 3 ครั้ง มูลค่ารางวัลรวมกว่า 479 ล้านบาท

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการจัดงานออกรางวัลโครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้ จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส

หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีลูกค้าที่ชำระหนี้ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ที่ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชค จำนวน 1.63 ล้านราย รางวัลรวม 17,239 รางวัล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 208 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Z edition จำนวน 21 รางวัล
  2. รถจักรยานยนต์ Yamaha Finn UBS version 2023 จำนวน 45 รางวัล
  3. บัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. จำนวนดังนี้

– มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 63 รางวัล

– มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1,170 รางวัล

Advertisment

– มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6,390 รางวัล

– มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 9,550 รางวัล

ซึ่งทุกรางวัล ธ.ก.ส. มุ่งสนับสนุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การนำโชคที่ได้รับมาลดภาระหนี้สิน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน อาทิ รถยนต์กระบะนำไปใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร Gift Voucher ธ.ก.ส. นำมาชำระเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ทั้งการชำระหนี้ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว การนำไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. เช่น สลากออมทรัพย์ สลากดิจิทัล ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซื้อสินค้าในร้าน A-Shop (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

โดยมีพันตำรวจโทชาติชาย สุวัชระเวช นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนการอนุญาตอาวุธปืน สำนักงานสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Advertisment

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile เว็บไซต์ www.baac.or.th และติดประกาศ ณ สาขา ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากการออกรางวัล โดยลูกค้าที่ร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละรอบจะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล และสามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่ทำสัญญาเงินกู้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มายืนยันภายในวันและเวลาทำการภายใน 90 วันหลังจากประกาศรายชื่อ

สำหรับรางวัลรถยนต์กระบะ สามารถรับรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ รางวัลรถจักรยานยนต์ สามารถรับได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และ Gift Voucher ธ.ก.ส. สามารถรับได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่ท่านเป็นลูกค้า ทั้งนี้ หากเลยกำหนด ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์และจะนำรางวัลไปมอบแก่องค์กรการกุศลต่อไป โดยรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนลูกค้ามาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรักษาวินัยในการชำระหนี้ แถมได้ลุ้นโชคกับโครงการชำระดีมีโชค โดยดอกเบี้ยที่ชำระทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1-3 สิทธิ์ ยิ่งชำระเร็ว ยิ่งได้สิทธิ์เพิ่ม ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าว จะนำมาจับเป็นรางวัลระดับภูมิภาคในทุกไตรมาสรวม 3 ครั้ง และจับรางวัลใหญ่ระดับประเทศอีก 1 ครั้ง รวมมูลค่ารางวัลกว่า 479 ล้านบาท โดยในการมอบโชคครั้งต่อไป กำหนดจับรางวัลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567