“ไทยพาณิชย์” รับมาตรการรัฐ ร่วม บสย.ปล่อยกู้เอสเอ็มอีสูงสุด 300%

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เร่งเดินหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวีทุน โดยร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปล่อยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี มอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ตั้งเป้าสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 12,000 ล้านบาท

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นรากฐานสำคัญของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ธนาคารจึงพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีให้สามารถเติบโตได้ตามศักยภาพ โดยเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วม “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการดังกล่าวจำนวน 12,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะรับภาระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)1.75% ต่อปี ในระยะ 4 ปีแรก แทนลูกค้า

ทั้งนี้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ให้มีโอกาสได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น โดยผ่านโครงการค้ำประกันของ บสย. และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ธนาคารยังร่วมกับ บสย. ผลักดันนโยบายภาครัฐช่วยปลดล็อคเอสเอ็มอีสู่การขยายธุรกิจให้สามารถเติบโตโดยไม่สะดุด ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อสูงขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจให้ได้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 300% ของราคาประเมินหลักประกัน พร้อมลดภาระค่าใช้จ่าย โดยฟรีค่าธรรมเนียม บสย. 4 ปีแรก และลดดอกเบี้ยสูงสุด 1% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังจัดแคมเปญพิเศษ “ย่อ ยืด ขยาย” โปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนให้เอสเอ็มอีสามารถต่อยอดธุรกิจ ด้วยสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินกู้เพิ่ม 10% ของราคาประเมินหลักประกัน และขยายระยะเวลาผ่อนสูงสุด 2 ปี ทั้งนี้แนวทางที่ธนาคารออกมาจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นด้วย


“เป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบวงจร”