สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 23 สิงหาคม 2560