ออมสินชี้แบงก์ชาติเข้าใจออกโปรผ่อนบ้านล้านละ 10 บาท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

“ชาติชาย” ชี้โปรโมชั่น “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท” ไม่ขัดมาตรการ LTV ของธปท. เผยธปท.เข้าใจธนาคารอยากช่วยผ่อนปรนภาระลูกค้าในปีแรก หวังคนใช้สิทธิเต็มวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ดันพอร์ตสินเชื่อบ้านออมสินปี’62 โต 5-6 หมื่นล้านบาท เล็งขยายวงเงินเพิ่มหากประชาชนมีความต้องการ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 Money Expo Year-End 2019 ว่า ธนาคารออมสินได้เสนอโปรโมชั่น “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” โดยปีแรกลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารจะผ่อนชำระเพียงล้านละ 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น หรือ 120 บาทต่อปี หรือคิดว่าดอกเบี้ยที่ระดับ 0.01% ส่วนปีที่สองและสามผ่อนชำระล้านละ 3,700 บาทต่อเดือน และหลังจากนั้นผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณล้านละ 7-8 พันบาทต่อเดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถจองขอสินเชื่อได้ ไม่จำกัดวงเงิน

ขณะที่เป้าการปล่อยสินเชื่อล้านละ 10 บาท ตั้งเป้าการปล่อยเต็มวงเงิน 25,000 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน ซึ่งหากเต็มวงเงินปล่อยกู้แล้วธนาคารออมสินจะพิจาณาขยายวงเงินเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า ในส่วนของการเติบโตของสินเชื่อบ้านในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท และจะเร่งปล่อยสินเชื่อบ้านในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกราว 1 หมื่นกว่าล้านบาท โดยคาดว่าจะหนุนให้การเติบโตของสินเชื่อบ้านปีนี้เป็นไปตามเป้าที่ระดับ 5-6 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2561

นายชาติชาย ชี้ว่า การทำโปรโมชั่นล้านละ 10 บาท ไม่ได้ขัดกับมาตรการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (LTV) และแนวทางการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในส่วนของมาตรการ LTV ที่ออกมาเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปเก็งกำไรนั้นธนาคารก็ยังคงปฏิบัติตามเช่นเดิมตามแนวนโยบายของธปท. เพียงแต่ออกโปรโมชั่นเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องผ่อนชำระในช่วง 2-3 ปีแรกเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสนองนโยบายรัฐที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการโอนบ้านอีกด้วย

“ธปท.ก็เข้าใจนโยบายที่เราทำ เพราะโปรโมชั่นล้านละ 10 บาทก็เหมือนการให้ระยะเวลาผ่อนช่วงปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) แก่ลูกค้าเอสเอ็มอี (SME) โดยธนาคารก็ยังวิเคราะห์ความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าเหมือนเดิม แค่ผ่อนปรนให้ช่วงปีแรก” นายชาติชาย กล่าว

ด้านความเสี่ยงหนี้เสีย (NPL) ธนาคารออมสินมีการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า โดยจะประเมินอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ว่าหลังธนาคารปล่อยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแล้วลูกค้าแต่ละรายยังมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนหรือไม่ โดยชี้ว่าอีก 3 ปีข้างหน้าลูกค้าจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำ ซึ่งเฉลี่ยฐานเงินเดือนลูกค้าเติบโตปีละประมาณ 5% หรือในอีก 3 ปีข้างหน้าลูกค้าจะมีรายได้เพิ่มอีก 15% ขณะที่อัตราการผ่อนชำระพิจารณาจากรายได้ปัจจุบัน ดังนั้น เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามขั้นแล้วลูกค้าจะผ่อนไม่ไหวมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้

ขณะที่ยอดปฏิเสธสินเชื่อ (Reject Rate) ที่ผ่านมาของธนาคารอยู่ที่ 30% โดย 30% ดังกล่าวมีลูกค้าที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อเนื่องจากมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ประมาณ 20-30% หรือคิดเป็น 9-10% ของลูกค้าที่มายื่นกู้ทั้งหมด นอกจากนั้น จะเป็นเหตุผลอื่นๆ หรือความสามารถในการผ่อนไม่พอ เช่น ระดับเงินเดือนสามารถผ่อนชำระได้ แต่เมื่อร่วมกับภาระหนี้สินอื่นๆ อาจไม่สามารถผ่อนชำระได้

นายชาติชาย กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลพยายามออกกระตุ้นผ่านเซกเมนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มคนชั้นกลาง กลุ่มเอสเอ็มอี (SME) กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ส่งออก อย่างก็ตาม ปัจจัยเรื่องของสงครามการค้ายังเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกสูงถึง 70% ของรายได้ ดังนั้น เชื่อว่าจีดีพีปี 2562 จะเติบโตได้ที่ระดับ 2.6% ลดจากช่วงต้นปีที่เคยคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ 3% โดยถือว่ายังเป็นระดับการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา

ขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจปี 2563 ความพยายามที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจโตได้ที่ระดับ 2.6-3% ยังเป็นความพยายามที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนพยายามทำให้เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งปัจจุบันเริ่มเห็นแบงก์ทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง และการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) น่าจะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

ในส่วนของการดำเนินนโยบายการเงิน มองว่า การที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับลดลงมาติดลบอาจจะเป็นไปได้ยาก โดยเชื่อว่าอาจเห็นการปรับลดลงได้อีกราว 0.25-0.5% เท่านั้น เนื่องจากการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องพิจารณาถึงประชาชน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่พึ่งพิงรายได้จากเงินฝาก เช่น ผู้สูงวัยที่ฝากเงินไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หากลดไปจนถึงติดลบลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างผู้ฝากเงินกับผู้กู้เงิน


ด้านการทำนโยบายกระตุ้นการโอนอสังหาริมทรัพย์ผ่าน “บ้านดีมีดาวน์” คาดว่าจะช่วยระบายสต็อกอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ปัจจุบัน Backlog หรือบ้านที่สร้างแล้วและรอการโอนอยู่ราว 2 แสนกว่ายูนิต ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังพยายามบูธให้เกิดการโอนบ้านให้ถึงเป้า 1 แสนยูนิต ผ่านนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้ธนาคารและผู้ประกอบการต่างๆ พยายามเร่งให้ลูกค้าซื้อ กู้ และโอนเร็วขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าของตนได้รับสิทธิพิเศษตามนโยบายได้ ดังนั้น ภายใน 1-2 เดือนที่จะถึงจะมีการโอนบ้านในระบบสูงถึง 1 แสนยูนิตในช่วงสั้น ซึ่งจะทำให้สต็อกที่เหลืออยู่ในระบบหายไป ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถเดินต่อไปได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับอานิสงส์เช่นกัน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายชาติชาย กล่าวว่า ภายในงาน Money Expo Year-End 2019 นอกจากโปรโมชั่น “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ธนาคารออมสินยังขนโปรโมชั่นสุดพิเศษมานำเสนอลูกค้า โดยในส่วนของเงินฝากได้จัดโปรโมชั่นเงินฝากสินเชื่อเผื่อเรียกดอกเบี้ยพิเศษ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบรอบ 106 ปี โดยวันที่ 1-45 วันแรกรับดอกเบี้ย 1% ต่อปี วันที่ 46-78 รับดอกเบี้ย 3% ต่อปี และวันที่ 79-106 รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรือเฉลี่ยรับ 4% ต่อปี

ขณะที่ในฝั่งของสินเชื่อธนาคารนำเสนิโปรโมชั่นสินเชื่อ SME “ประชารัฐสร้างไทย” โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงสองปีแรกที่ 4% ปีที่สามและสี่คิด 6% และหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค้ำประกันในช่วง 2 ปีแรก ขณะที่ธนาคารออมสินช่วยจ่ายให้ในอีก 2 ปีหลัง หรือเท่ากับว่าในช่วง 4 ปีแรกลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

  ทั้งนี้ ธนาคารออมสินมีการจัดเวที “GSB สุดยอด SMEs Start up ตัวจริง” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน 35 ปี ส่งแผนธุรกิจเข้ามานำประกวด ซึ่งจะต้องเป็นแผนธุรกิจที่ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง และมีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 1 ล้านบาท และสามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ