บอร์ดการบินไทยตั้ง ‘ชาญศิลป์’ นั่งรักษาการดีดีแทน ‘จักรกฤศฏิ์’

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.การบินไทย (THAI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อนุมัติการลาออกของ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล จากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป