MFC ส่งกองทุน ‘MIPLUS’ ขาย 3-7 ส.ค.นี้

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัว ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส (MIPLUS)’ เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนสม่ำเสมอ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เสนอขายครั้งแรก 3-7 ส.ค.นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.50% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เงินฝากธนาคารและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่อัตราเงินปันผลของหุ้นปันผล (Defensive Yield) หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับที่สูง และมีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น จึงแนะนำกองทุนสไตล์ “Income Fund” ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ มีความยืดหยุ่นในการปรับน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทหลักทรัพย์ตามความผันผวนของตลาด

นายธนโชติ กล่าวอีกว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวลง และทิศทางดอกเบี้ยที่จะอยู่ในระดับต่ำไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจกว่าการฝากเงินในธนาคารหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีสภาพคล่องที่สูง จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่เหมาะสมแก่นักลงทุน ในการเลือกลงทุนในประเภทหลักทรัพย์ดังกล่าว ในช่วงเวลานี้

ในการนี้ เอ็มเอฟซี จึงเสนอขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส (MIPLUS)  ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับลงทุน (Investment Grade) และตราสารทุน ได้แก่ หุ้นปันผลที่กระแสเงินสดมีความสม่ำเสมอ และได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย (Defensive Yield) เช่น หุ้นในกลุ่มสื่อสาร (Telecom) และหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) รวมถึงลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุน MIPLUS มีจุดเด่น เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ที่มีความสามารถหรือสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีความผันผวน กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวประมาณ 1-3 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกได้ตั้งแต่ 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท โดยสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และกองทุนมีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี โดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนไปลงทุนต่อยังกองทุน MM-GOV

ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5 กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ