ธปท.-สรท. ร่วมหารือตั้งรับความผันผวน-การปรับตัวสู่โลกหลังโควิด

ธปท.-สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หารือร่วมกันถึงกรปรับตัวสู่โลกใหม่หลังโควิด ชี้โลกผันผวนจากนโยบายการเงินประเทศอุตสาหกรรมหลัก

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันนี้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้เข้าพบเพื่อขอบคุณผู้ว่าการ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแลกเปลี่ยนมุมมองกับ ธปท. เรื่องสถานการณ์ค่าเงินในช่วงที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในระยะของการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยในระยะต่อไป ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวนเพิ่มขึ้น จากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักและความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับใดระดับหนึ่งที่ฝืนกลไกตลาดไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนและจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ผู้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผลกระทบของโควิด 19 ต่อแต่ละภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะไม่เท่ากัน การมีข้อมูลและความเข้าใจที่ดีจะทำให้การช่วยเหลือทำได้ตรงจุดมากขึ้น มาตรการของ ธปท. จึงเป็นลักษณะการช่วยที่เจาะจงมากขึ้น ไม่ใช่การผ่อนผันเป็นการทั่วไปเช่นในช่วงแรก การปรับโครงสร้างหนี้ (debt restructuring) เป็นสิ่งจำเป็นแต่ต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (economic restructuring) และธุรกิจ (business restructuring) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับเข้าสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ