กรมบัญชีกลางแจงกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบปัญหาใน จ.ราชบุรี

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่นายวิฑูร สุขพลู พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เผยว่า การอนุมัติพิจารณาว่าร้านค้าใดมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เป็นเพียงผู้รวบรวมรายชื่อร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากทั้งร้านค้าและประชาชนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานได้ประสานขอคำชี้แจงเพื่อแจ้งแก่ประชาชนแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นกันนั้น


อธิบดีกรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า กรณีร้านธงฟ้าประชารัฐ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ส่งข้อมูลรายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐให้กรมบัญชีกลางแล้ว หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งรายชื่อร้านค้าต่อให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) โดยกรมบัญชีกลางได้ส้งข้อมูลร้านธงฟ้าประชารัฐให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แล้ว จำนวนกว่า 18,000 ร้านค้า สำหรับการดาเนินการและการวางแผน การติดตั้งเครื่องอีดีซี ทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะประสานกับเจ้าของร้านค้าก่อนการติดตั้งเครื่องอีดีซีต่อไป