สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 19 ตุลาคม 2560