คนไม่มีมือถือ รับเงิน “เราชนะ” งวดแรก 4 พันบาท 5 มี.ค. ลงทะเบียนผ่านกรุงไทย

เราชนะ-คน

คลัง เปิดรายละเอียดกลุ่มพิเศษ “ไม่มีมือถือ-สูงอายุ-พิการ” ถือบัตรประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิร่วมโครงการเราชนะ ที่แบงก์กรุงไทย 15 ก.พ.นี้ รับเงินงวดแรก 4 พันบาท 5 มี.ค. ชี้ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน สะสมได้นานถึง 31 พ.ค.64 ส่วนกลุ่มทบทวนสิทธิ ประกาศผลครั้งแรก 4 มี.ค.นี้ พร้อมอัพเดท คนร่วมโครงการล่าสุด 28.5 ล้านคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เป็นต้น

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว

สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มี.ค.64 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12,19,26 มี.ค.64 สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64 อย่างไรก็ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติปรับหลักการต่อไป

นางสาว กล่าวว่า ในเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าว ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด


สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนกลุ่มทั่วไป ที่ยื่นทบทวนสิทธิ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 และมีเงินฝากต่ำกว่า 5 แสนบาท และอื่นๆ นั้น หากยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 8-21 มี.ค.64 จะประกาศผลการคัดกรองวันที่ 4 มี.ค.64 แล้วโอนเงินให้กับประชาชนในวันที่ 11 มี.ค.64 ขณะที่ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.-8 มี.ค.64 จะประกาศการคัดกรอง วันที่ 19 มี.ค.64 และโอนเงินให้งวดแรก 25 มี.ค.64

ส่วนความคืบผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ ล่าสุด มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 28.5 ล้านคน แบ่งเป็น 1. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ณ วันที่ 10 ก.พ. ลงทะเบียนแล้ว 10.6 ล้านคน ผ่านการคัดกรอง 6.4 ล้านคน ซึ่งจะทยอยคัดกรองต่อไป 2.ผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านการคัดกรอง 8.4 ล้านคน และ 3. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เข้าร่วมโรงการ 13.8 ล้านคน อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการตามที่คาดการณ์ไว้ 31 ล้านคน โดยขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องขอใช้เงินกู้เพิ่ม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ