“อภิศักดิ์” แจงบริหารเงินฝากไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี รัฐบาลมีแต่ให้-ช่วยป้องกันแบงก์นำไปบุ๊กเป็นรายได้ตัวเอง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การที่กระทรวงการคลังจะออกกฎหมายมาบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปีนั้น เนื่องจากปัจจุบันธนาคารบางแห่งจะมีการจัดการกับบัญชีดังกล่าว โดยหักออกบัญชีของธนาคาร ไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้ แล้วรวมยอดเงินกลับมาเป็นรายได้แบงก์ ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการนำเงินของประชาชนไปเป็นรายได้แบงก์ แม้ว่าหากสุดท้ายแล้วเจ้าของบัญชีไปขอคืน แบงก์จะคืนให้ก็ตาม ดังนั้นจึงจะกำหนดให้นำมาฝากไว้ในบัญชีของรัฐ ซึ่งจะไม่ใช่นำมาเป็นรายได้รัฐ แต่จะอยู่ในเงินคงคลัง และเจ้าของหรือทายาทสามารถขอคืนได้ตลอด

“ก็เป็นการเปลี่ยนเอาเงินมาฝากไว้ที่เราแล้ว แน่นอนว่าฝากไว้กับเรา เราก็ได้ประโยชน์ด้วย เพราะส่วนนี้นับเป็นเงินคงคลังได้ ก็ทำให้เราไม่ต้องกู้เงินเท่ากับจำนวนนี้ ก็ลดดอกเบี้ยภาครัฐไป ฉะนั้นถ้าจะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อรัฐ แทนที่จะเป็นประโยชน์กับแบงก์แต่ละแบงก์เท่านั้นเอง แต่ไปเขียนกันว่ารัฐบาลจะยึดเงินประชาชน ไม่รู้คิดได้ยังไงกัน รัฐบาลมีแต่ให้ ดูแลความเป็นธรรมให้” นายอภิศักดิ์กล่าว
ส่วนที่ว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปล่อยให้แบงก์มีการหักบัญชีดังกล่าว รมว.คลัง กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปถาม ธปท.ดู