ทุนธนชาต โชว์กำไร Q2/64 แกร่ง อยู่ที่ 1,437 ล้านบาท

เงินบาท

บริษัท ทุนธนชาต หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 1,437 ล้านบาท และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี’64 อยู่ที่ จำนวน 2,185 ล้านบาท รับโควิด-19 กระทบทุกองค์กร เร่งบริหารจัดการเก็บสภาพคล่องหาโอกาสลงทุนอย่างระมัดระวัง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาส 2 ปี 2564 TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,437 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญจำนวน 866 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 488 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทมีจำนวน 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน

โดยเป็นการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มธนชาต ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทรวมทั้งธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) และ บมจ.เอ็ม บี เค (MBK) ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 มีจำนวน 2,185 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปีก่อน TCAP มีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท”

Advertisement
สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

“จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง TCAP จึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ด้วยการดำรงเงินสดสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมเมื่อมีจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การจัดตั้งบริษัท ธนชาต พลัส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-Based Financing) ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

นอกจากนี้ TCAP ยังได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด จาก MBK เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนในหุ้นของทั้ง 3 บริษัท ทำให้ TCAP ถือหุ้น 100% และสามารถบริหารจัดการทั้ง 3 บริษัทได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต อีกทั้งที่ผ่านมา TCAP ยังมีการปรับโครงสร้างทางการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทลูก ซึ่งบริษัทลูกทุกบริษัทต่างยังมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีในครึ่งปีแรกของปีนี้”

นายสมเจตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจจำนวนมาก ซึ่ง TCAP ในฐานะที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยการบริหารงานของทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพ มากประสบการณ์ ผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาแล้วมากมาย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ TCAP ยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง และยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ TCAP ได้รับการคัดเลือกจากวารสารการเงินธนาคาร ให้เป็น “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ในกลุ่มธุรกิจการเงินอีกด้วย

Advertisement