อธิบดีกรมศุลฯ สั่งเจ้าหน้าที่เร่งสกัดการค้าบุหรี่เถื่อนภาคใต้


กรมศุลกากร รับภาคใต้นิยมสูบบุหรี่เถื่อน ทำให้การค้าบุหรี่หนีภาษีเพิ่มมากขึ้น ด้านอธิบดีกรมศุลฯ สั่งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ ผ่าน 6 แนวทาง

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรณีที่สมาคมการค้ายาสูบไทย ได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าเกี่ยวกับปัญหาบุหรี่หนีภาษี ทำให้ร้านค้าที่ถูกกฎหมายได้รับผลกระทบไม่สามารถขายบุหรี่ที่ถูกกฎหมายได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังกับการจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าและผู้ขายบุหรี่ที่ไม่เสียภาษี เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เงินภาษีของรัฐ เงินภาษีของท้องถิ่น และรายได้ของร้านค้าที่ถูกกฎหมายในพื้นที่ นั้น

กรมศุลกากร ขอชี้แจงว่า ภายหลังจากที่มีปรับราคาบุหรี่ในท้องตลาดให้มีราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคส่วนหนึ่งจึงหันไปหาบุหรี่ที่มีราคาถูกหรือยาเส้นมวนเอง แต่ในพื้นที่ภาคใต้ผู้สูบบุหรี่กลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่หันไปหาบุหรี่หนีภาษี ที่มีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาก ส่งผลให้เกิดการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับบุหรี่หนีภาษีได้

ด้วยเหตุดังกล่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร จึงสั่งการให้ กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรตากใบ และ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก สืบสวนหาข่าวและสกัดกันขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ มีขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้

1 ดำเนินการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งที่มา วิธีการลักลอบ เส้นทาง สถานที่เก็บรวบรวม และแหล่งจำหน่ายในพื้นที่ รวมถึงดำเนินการตรวจค้น – จับกุม ตามที่ได้รับข้อมูลจากการสืบสวนหรืองานการข่าว2 ประสานข้อมูล งานการข่าว และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนธิกำลังกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เช่น สรรพสามิตภาคที่ 9 ในการสืบสวนหาข่าว ตรวจค้น และจับกุมขบวนการค้าบุหรี่หนีภาษี ตามที่ได้รับการร้องขอ

3 ลาดตระเวนด้วยรถยนต์และเรือตรวจการณ์ ตามแนวชายแดนและลำน้ำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

4 ตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิด ในขณะหรือหลังผ่านพิธีการศุลกากร ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนำบุหรี่ จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร

5 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำในแต่ละพื้นที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฯ

6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการกระทำที่เป็นความผิดตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โทษตามกฎหมายที่จะได้รับจากการกระทำความผิด และผลเสียจากการใช้สินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ในกรณีที่พบเห็น หรือทราบข่าวการลักลอบนำเข้า – ส่งออกบุหรี่ที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร

ซึ่งผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย ทำให้สามารถจับกุมบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – สิงหาคม พ.ศ. 2564) กรมฯ ได้จับกุมบุหรี่ได้ทั้งหมด 647 คดี คิดเป็นมูลค่า 103 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าบุหรี่อย่างเข้มงวด และขอขอบคุณสมาคมการค้ายาสูบไทย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้เบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าบุหรี่ ซึ่งกรม ฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปราม การลักลอบนำบุหรี่เข้ามาในราชอาณาจักรต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ