DITTO แจงแผนเพิ่มทุน PP ระดมเงินเตรียมปิดดีล M&A

ฐกร รัตนกมลพร
ฐกร รัตนกมลพร

บอร์ด DITTO อนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนในวงจำกัด 40 ล้านหุ้น เตรียมไว้เพื่อ M&A ควบรวมกิจการอื่น ๆ เน้นธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม เผยกำลังเจรจา 2 ราย ลุ้นปิดดีลครึ่งปีหลัง พร้อมข่าวดีติดโผหุ้นเข้าคำนวณดัชนี MSCI

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทไม่เกิน 20 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314 ล้านบาท เป็น 334 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่เกิน 9.09% ของทุนชำระแล้ว เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) โดยจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิ.ย.2565 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน PP ดังกล่าวเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าลงทุนในกิจการหรือบริษัทอื่น ๆ (M&A) โดยมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีที่สามารถสร้าง Synergy กับธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจา 2 ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้ข้อสรุปภายในครึ่งปีหลัง“การออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 40 ล้านหุ้น เป็นกรอบที่ขอบอร์ดไว้เพื่อรองรับการลงทุนในกิจการหรือบริษัทอื่นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถครอบคลุมแผนการลงทุนที่เราวางไว้ได้” นายฐกรกล่าว

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาที่เสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ

นายฐกร กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 58.6 ล้านบาท จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ


“นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบว่า MSCI ประกาศหุ้นเข้าคำนวณดัชนีรอบใหม่โดยมีผลราคาปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยดิทโต้ เป็น 1 ในบริษัทที่ได้เข้าคำนวณใน MSCI Small Cap จากทั้งหมด 10 บริษัท ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจ เพราะบริษัทเพิ่งเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ได้เพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น” นายฐกรกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ