ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ส.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 ส.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

 • เบนซิน = 44.56 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 36.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.04 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 36.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.04 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 36.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 36.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 36.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.06 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.28 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 35.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล = 35.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 46.16 บาท/ลิตร