ประกาศ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน กทม. และ 4 จังหวัด สร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน 3 เขตกทม. จตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และจังหวัดปทุมธานี-อยุธยา-สระบุรี-นครราชสีมา สร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน