อาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ กูรูด้านอาหารไทย เสียชีวิตแล้ว ในวัย 89 ปี

ศรีสมร คงพันธุ์
ภาพจาก Facebook ปรุงกะศิลป์

อ.ศรีสมร คงพันธุ์ กูรูและที่ปรึกษาด้านอาหารไทย เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 89 ปี

วันที่ 30 กันยายน 2565 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ปรุงกะศิลป์ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย โดยระบุว่า “ชายและเพจปรุงกะศิลป์ ขอกราบลาด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ หรืออาจารย์แม่หมอนของเหล่าลูกศิษย์หลายๆท่าน

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีอันประเสิรฐที่อาจารย์แม่ได้กระทำไว้แล้วตลอดชีวิต ได้แปลเป็นสำเภาทองนำพาดวงจิตของอาจารย์แม่ไปยังดินแดนอันสงบสุขที่สัมปรายภพด้วยเทอญ ความเมตตาและกรุณาที่อาจารย์ได้มอบให้ผ่านความรู้ และการอบรมสั่งสอน จะยังคงประทับอยู่ในใจและความทรงจำของชายและลูกศิษย์ทุกท่านไปตราบจนนิรันดร์”

พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร่างของอาจารย์จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร และจะมีการฌาปณกิจ (หรืออาจจะขอพระราชทานเพลิงศพ) ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

ผศ.ศรีสมร คงพันธุ์ เป็นที่รู้จักของแวดวงอาหาร ในฐานะกูรูผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารไทย ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทย และเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างไทย โดยเป็นทั้งวิทยากรเผยแพร่อาหารไทยตามสถานศึกษา สถาบันสอนอาหาร และเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้กับบริษัทและร้านอาหารต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้เขียนหนังสืออาหารไทยมาแล้วหลายเล่ม โดยจะเน้นการนำเสนอเมนูอาหารไทยที่มีโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วย