ฝุ่น PM 2.5 กทม. เช้านี้ (20 มี.ค.) มีแนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 กทม.
ศูนย์ภาพเครือมติชน(แฟ้มภาพ)

ฝุ่น PM 2.5 กทม. (20 มี.ค.) มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 9.00-11.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)ตรวจวัดได้ 17-43 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26.4 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 18-25 มี.ค.2566 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพอากาศเปิด ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 เกิดการสะสมตัวมีแนวโน้มลดลง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำและมีความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่ควรระวังโรคลมแดดและวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ช่วงวันที่ 19 มี.ค.2566 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากลมทางใต้ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

2.จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • www.pr-bangkok.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB: กรุงเทพมหานคร
  • LINE ALERT
  • LINE OA @airbangkok

เพื่อวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง กรณีพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue

แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และกรมอุตุนิยมวิทยา

 

ฝุ่น PM 2.5 กทม. (20 มี.ค.)
ภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร
ฝุ่น PM 2.5 กทม. (20 มี.ค.)
ภาพจกเพจกรุงเทพมหานคร
ฝุ่น PM 2.5 กทม. (20 มี.ค.)
ภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร
ฝุ่น PM 2.5 กทม. (20 มี.ค.)
ภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร
ฝุ่น PM 2.5 กทม. (20 มี.ค.)
ภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร