หมายกำหนดการ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

หมายกำหนดการ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ หมายกำหนดการ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2566 มีใจความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 31 มีนาคมเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

Advertisement

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2566 เจ้าพนักงานเตรียมการและแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร ไว้พร้อม

เวลา 16 นาฬิกา พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ แล้วเสด็จกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

สำนักพระราชวัง

วันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2566

หมายกำหนดการ 30 มีนาคม 2566

Advertisement