วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันสำคัญ วันพระ

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

ปฏิทินวันหยุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดชดเชย วันหยุดธนาคาร วันสำคัญ และวันพระของชาวพุทธ

เดือนกรกฎาคม เดือนที่ 7 ของปี เป็นเดือนที่มีวันสำคัญ ๆ แม้จะมีวันหยุดน้อย แต่ก็มีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวม 3 วัน ถ้าหากบริหารจัดการได้ดีโดยไม่กระทบต่อการทำงาน สามารถหยุดต่อเนื่องหัวท้ายเพิ่มได้อีก จากวันหยุด 3 วัน ก็อาจจะได้วันหยุดเพิ่มเป็น 4-5 วันได้

“ประชาชาติธุรกิจ”” รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อช่วยวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำบุญกับครอบครัว สังสรรค์กลุ่มเครือญาติ เพื่อนฝูง จองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร จองทัวร์ จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ฯลฯ ล่วงหน้าได้

               

วันหยุดเดือนกรฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 (วันหยุดราชการ) ถ้านับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กรกฎาคม ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วัน

วันสำคัญในเดือนกรกฎาคม ได้แก่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 วันลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 วันชาติอเมริกา (วันชาติสหรัฐอเมริกา)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 วันภาษาไทย

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีเถาะ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีเถาะ

Advertisement