ยอดโควิด-19 รายสัปดาห์ ติดเชื้อใหม่ 3 พันราย เสียชีวิต 68 ราย

ยอดโควิด – 19 รายสัปดาห์

กรมควบคุมโรค เผยยอดโควิด-19 รายสัปดาห์ ติดเชื้อใหม่ 3 พันราย ตายเพิ่มจาก 42 เป็น 68 ราย

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศว่า ข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์ที่ 22 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่ 3,085 ราย เฉลี่ยวันละ 440 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 386 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 243 ราย

และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 68 ราย เฉลี่ยวันละ 9 ราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายสัปดาห์ที่ 21 มีผู้ป่วยใหม่จำนวน 2,970 ราย เฉลี่ยวันละ 424 ราย และมีผู้เสียชีวิต 42 ราย เฉลี่ยวันละ 6 ราย

               

ขณะที่การได้รับวัคซีนโควิด-19 สะสม 144,951,341 ราย เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 57.2 ล้านโดส คิดเป็น 82.28 เข็มที่ 2 จำนวน 53,7 ล้านโดส คิดเป็น 77.25 และเข็มที่ 3 จำนวน 33.9 ล้านโดส

ยอดโควิด – 19 รายสัปดาห์