วันที่ 16-19 ต.ค. กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลหลายพื้นที่ เช็กที่นี่

กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลายหลายพื้นที่

วันที่ 16-19 ต.ค. กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลหลายพื้นที่ เช็กเลยที่ไหนบ้าง

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในคืนวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณซอยโต๊ะยำ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ถึงหมู่บ้านเปี่ยมสุข

นอกจากนี้ ในคืนวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนลาดกระบัง (ตั้งแต่แยกตัดถนนกิ่งแก้ว ถึงคลองตาพุก) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนลาดกระบัง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกิ่งแก้ว ถึงคลองตาพุก

ในวันและเวลาเดียวกันนี้  กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการยกเลิกท่อประธาน บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนสมเด็จเจ้าพระยา #ถนนลาดหญ้า #ถนนประชาธิปก #ถนนเจริญรัถ

#ถนนอิสรภาพ #ถนนเทศบาล สาย 2 #ถนนเจริญนคร #ถนนมไหสวรรย์

#ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกประชาธิปก ถึงคลองมอญ

#ถนนท่าดินแดง #ถนนเชียงใหม่ #ถนนอินทรพิทักษ์ #ถนนกรุงธนบุรี

#ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกกรุงธนบุรี ถึงคลองสำเหร่

#ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งเลขคี่ ทั้งหมด และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 30

#ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 14/1

#ถนนเทอดไท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 18

#ถนนเพชรเกษม ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 10 ถึงคลองบางกอกใหญ่

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อบำรุงรักษาระบบประปา บริเวณคลองแสนแสบ ถนนบรรทัดทอง ในคืน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนบรรทัดทอง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเพชรพระราม ถึงแยกเจริญผล

#ถนนพระรามที่ 1 ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกเจริญผล ถึงสะพานกษัตริย์ศึก

#ถนนพระรามที่ 6 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกอุรุพงษ์ ถึงแยกพงษ์พระราม

ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณซอยประชาอุทิศ 97/1 ถนนประชาอุทิศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนสุขสวัสดิ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

#ถนนประชาอุทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษกาญจนาภิเษก ถึงสามแยกบ้านศาลาแดง

#ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า #ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา #ถนนเลียบคลองสรรพสามิต

ในวันและเวลาเดียวกันนี้ กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองหนองตระกร้า ถนนลาดกระบัง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนลาดกระบัง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ลาดกระบัง ถึงคลองหัวตะเข้

#ถนนหลวงแพ่ง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองหัวตะเข้ ถึงคลองสวน

#ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนหลวงแพ่ง ถึงแยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

#ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองบางน้ำจืด

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง