30 บาทรักษาทุกที่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร เช็กทุกสิทธิที่นี่

บัตรปชช

อัพเดตบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เริ่ม 7 ม.ค. 67 นำร่อง 4 จังหวัด ใช้สิทธิได้ที่ไหน เงื่อนไขเป็นอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 เป็นต้นไป การใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส เมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดการใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ มีเงื่อนไขอะไร เช็กสถานพยาบาลที่ร่วมสิทธิอย่างไร

การใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท

การใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส เมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และสถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน ร้านยา คลินิกการพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการเอกชน 4 จังหวัดบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

1. จังหวัดแพร่ พร้อมให้บริการ 59 หน่วยบริการ https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-Phrae-Province
2. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการ 53 หน่วยบริการ https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-Phetchaburi-Province
3. ร้อยเอ็ด พร้อมให้บริการ 251 หน่วยบริการ https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-RoiEt-Province
4. นราธิวาส พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-Narathiwat-Province

ประเภทหน่วยบริการเอกชน

 • ร้านยา
 • คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น

สิทธิบัตรทอง 30 บาท ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้ารับบริการการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปอย่างโรคไข้หวัด ไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอชไอวี วัณโรค ฯลฯ อีกทั้งในส่วนของหญิงตั้งครรภ์สามารถรับบริการการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าอาหารและค่าห้องสามัญระหว่างการพักรักษาตัวที่หน่วยบริการ แม้กระทั่งกรณีการจัดการการส่งต่อเพื่อรักษาระหว่างหน่วยบริการ

นอกจากนี้ ยังมีบริการทันตกรรมที่ครบวงจรทั้ง อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลุมร่องฟัน การผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก ก็สามารถทำได้ฟรี

รวมไปถึง ถ้าใครอยากรับการรักษาแบบการแพทย์แผนไทย สามารถทำได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยมีบริการดังนี้ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและทับหม้อเกลือ ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด และการอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์เพื่อรองรับในส่วนของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ซึ่งมีทั้งกายภาพบำบัด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการมองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ โดยจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด


โดยเข้ารับบริการรักษาพยาบาลและได้รับยาจากโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (มีเตียงนอน 10 เตียงขึ้นไป) จะต้องจ่ายเงินจำนวน 30 บาทต่อครั้ง ยกเว้นบุคคล 20 กลุ่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้ที่มีความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถแจ้งความจำนงไม่จ่ายค่าบริการได้ที่หน่วยบริการ

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม

 1. การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใด ๆ ที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 4. การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
 5. การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

วิธีเช็กสิทธิรักษาพยาบาล

 1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 2
 2. เว็บไซต์ สปสช. https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
 3. แอปพลิเคชั่น สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิตนเอง
 4. ไลน์ สปสช. @nhso หรือ https://lin.ee/zzn3pU6 เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ