โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เป็นกรณีพิเศษแก่ “อนุทิน-เกรียง-ชาดา”

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ “อนุทิน ชาญวีรกูล-เกรียง กัลป์ตินันท์-ชาดา ไทยเศรษฐ์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศนายกองใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

และชั้นยศนายกองเอกเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จะต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน รวม 3 รายดังนี้

1. ว่าที่นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็น นายกองใหญ่
2. ว่าที่นายกองเอก เกรียง กัลป์ตินันท์ เป็น นายกองเอก
3. ว่าที่นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็น นายกองเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป