เช้านี้ฝุ่น PM 2.5 เบาบางหลายพื้นที่ค่าคุณภาพอากาศดี

ค่าฝุ่น PM 2.5
แฟ้มภาพ

GISTDA รายงาน กทม. เช้านี้ PM 2.5 เบาบางหลายพื้นที่ค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก ส่วนภาพรวมประเทศยังเกินมาตรฐานหลายจังหวัด สุโขทัยแดงหนึ่งเดียว

วันที่ 13 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” (เวลา 07.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2567) พบค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. เบาบางในทุกเขต โดยมีเขตบางกอกใหญ่อยู่ระดับปานกลางเพียงเขตเดียว ส่วนที่เหลืออีก 49 เขตมีค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ในขณะที่ภาพรวมประเทศยังเกินมาตรฐานกว่า 20 จังหวัด โดยจังหวัดสุโขทัยเพียงจังหวัดเดียวที่มีระดับสีแดง และมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพประชาชน

แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าพื้นที่ กทม. ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก ส่วนอีกหลายจังหวัดของประเทศยังมีค่าคุณภาพอากาศระดับที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน (สีส้ม-สีแดง)

ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 แบบรายชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”