สุริยะ สั่งกรมท่าอากาศยาน เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินกระบี่ หลังเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

สุริยะ สั่งกรมท่าอากาศยาน เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินกระบี่ หลังเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

รัฐมนตรีสุริยะสั่งการกรมท่าอากาศยาน เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินขัดข้อง ที่ท่าอากาศยานกระบี่ หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้อากาศยานไม่สามารถขึ้น-ลงได้ตามปกติ

วันทื่ 3 มีนาคม 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน เร่งแก้ไขปัญหากรณีระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ขัดข้อง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 20.30 น. เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรในบ่อแมนโฮล บริเวณ หลุมจอดเครี่องบินที่ 3 ส่งผลให้อากาศยานไม่สามารถขึ้น-ลงได้ตามปกติ

สำหรับสายการบินที่ไม่สามารถนำอากาศยานขึ้นได้และได้รับผลกระทบมีรายละเอียดดังนี้
1.สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ345 ผู้โดยสารจำนวน 193 คน
2.สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG264 ผู้โดยสารจำนวน 145 คน
3.สายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ1482 ผู้โดยสารจำนวน 170 คน

พร้อมสั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือผู้โดยสารตามประกาศคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารอย่าเคร่งครัด

โดยในวันนี้ (3 มีนาคม 2567) ทางท่าอากาศยานกระบี่ได้ดำเนินการแก้ไขระบบเครื่องช่วยทัศนวิสัย ระบบนำร่อน (PAPI) ให้กลับมาใช้งานได้ ส่งผลให้เครื่องบินที่ขึ้นลงเวลากลางวันใช้งานได้ตามปกติ

แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ดี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้สั่งการให้นำดวงโคมไฟฟ้าสนามบินแบบเคลื่อนย้ายได้ (portable runways light) ไปที่ท่าอากาศยานกระบี่ภายในวันนี้เพื่อใช้เป็นระบบสำรอง ระหว่างที่ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบิน พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานกระบี่ต้องเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามบินส่วนทางวิ่ง ทางขับให้กลับมาใช้งานให้ทันก่อนเย็นวันนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับเที่ยวบินกลางคืน และให้รายงานการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะด้วย อีกทั้งได้กำชับให้ดูแลผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเป็นสูงสุด

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็กเที่ยวบิน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
– ท่าอากาศยานกระบี่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7570-1472
– สายการบินไทยเวียตเจ็ท เบอร์โทรศัพท์ 08-2282-1237
– สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เบอร์โทรศัพท์ 06-1172-7210
– สายการบินไทยแอร์เอเชีย เบอร์โทรศัพท์ Call Center 0-2029-7866