กรมรางเผย 3 วันหยุดยาว มีผู้ใช้บริการเกินกว่า 3 ล้านคน-เที่ยว พบเหตุสลด

กรมรางเผย 3 วันหยุดยาว มีผู้ใช้บริการเกินกว่า 3 ล้านคน-เที่ยว พบเหตุสลด

กรมการขนส่งทางรางเผย 3 วันหยุดยาวต่อเนื่องของเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม  3.65 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 1.29 ไม่มีผู้ใช้บริการระบบรางตกค้าง แต่มีอุบัติเหตุทางรถไฟ 3 ครั้ง 

วันที่ 14 เมษายน 2567 ดร. พิเชฐ คุณธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (13 เมษายน 2567) เป็นวันที่สามของวันหยุดต่อเนื่องของเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,092,918 คน-เที่ยว สูงกว่าวันเดียวกันของปีผ่านมาจำนวน 307,847 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.21 (วันที่ 13 เมษายน 2566 จำนวน 785,071 คน-เที่ยว) และสูงกว่าประมาณการ 116,703 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.95 (ประมาณการ 976,215 คน-เที่ยว)

แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 75,499 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 1,017,419 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 5 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 208 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 1 ขบวน คือขบวน 6 เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์ มีผู้โดยสาร 178 คน) มีผู้ใช้บริการจำนวน 75,499 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 18,235 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 19.45 (ประมาณการ 93,734 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 32,322 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 43,177 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 41,784 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 33,715 คน-เที่ยว

โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 27,437 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 14,056 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 13,381 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 18,223 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 10,774 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,449 คน-เที่ยว) สายเหนือ 13,180 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,693 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,487 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 9,291 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,522 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,769 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 7,368 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,739 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,629 คน-เที่ยว)

Advertisment

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,488 เที่ยว (รวมเสริม 17 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 1,017,419 คน-เที่ยว ประกอบด้วย
2.1 รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 53,993 คน-เที่ยว
2.2 รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 294 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 20,477 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 5 คน)
2.3 รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 220 เที่ยว (รวมเสริม 2 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 32,956 คน-เที่ยว
2.4 รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 265 เที่ยว (รวมรถเสริม 15 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 276,092 คน-เที่ยว
2.5 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 26,920 คน-เที่ยว
2.6 รถไฟฟ้าสายสีชมพู ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 33,636 คน-เที่ยว
2.7 รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 977 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 573,345 คน-เที่ยว (สายสีเขียว 562,384 คน-เที่ยว และสายสีทอง 10,961 คน-เที่ยว)

ดร.พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า รวม 3 วันที่ผ่านมา (11-13 เมษายน 2567) มีผู้ใช้บริการระบบรางสะสมรวม 3,650,120 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 47,648 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 1.29 (ประมาณการ 3,697,768 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 247,995 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 3,402,125 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 47 คน)

ดร.พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวาน (13 เมษายน 2567) ในด้านความปลอดภัยในการให้บริการระบบขนส่งทางราง มีอุบัติเหตุทางรถไฟ 3 ครั้ง

Advertisment

โดยเมื่อเวลา 10.50 น. เกิดเหตุรถจักรสับเปลี่ยน (ดีเซล 4050) ชนกับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล (LD Deport) ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นชาย อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ต่อมาเวลา 15.41 น. ขบวนรถที่ 276 (ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ) ขณะทำขบวนถึงหลักกิโลเมตรที่ 218/4 ระหว่างวัฒนานคร-สระแก้ว ขบวนรถได้ชนคน เป็นหญิง อายุ 52 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ (พบจดหมายลาทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ) ส่งผลให้ขบวนรถ 276 ล่าช้าเพิ่มเติม 26 นาที

และต่อมาเวลา 23.28 น. ขบวนรถเร็วที่ 70 (ยะลา-กรุงเทพอภิวัฒน์) เกิดเหตุขบวนรถชนโค บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 600/16 ระหว่างท่าฉาง-ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้โดยสารไม่ได้รับอันตรายแต่ประการใด ขบวนรถล่าช้า 10 นาที ด้านโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าไม่มีเหตุขัดข้อง

ดร. พิเชฐ กล่าวปิดท้ายว่า ในวันนี้และพรุ่งนี้ มีประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลายสถานที่ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าได้มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ เช่น สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง สถานีรถไฟฟ้าสีลม สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ กรมการขนส่งการขนส่งทาง (ขร.) ได้ประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มจุดจำหน่ายบัตร/เหรียญโดยสาร

พร้อมทั้งเน้นย้ำการดำเนินงานตามมาตรการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ประชาสัมพันธ์ 3 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการรถไฟฟ้าช่วงสงกรานต์ ได้แก่ 1) เทน้ำ เทแป้ง ออกก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า เนื่องจากไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเล่นน้ำสงกรานต์ในระบบรถไฟฟ้า 2) ตัวไม่เปียกก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า หากตัวเปียกโชก เจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้โดยสารยืนรอสักครู่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และ 3) เช็ดตั๋ว เช็ดน้ำ และแป้งบนบัตรโดยสาร ออกให้หมดก่อนนำไปใช้งาน เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ระบบตั๋วมีปัญหาได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้า