สนช.ยัน กม.กัญชาไม่เอื้อต่างชาติ ย้ำผ่านรับฟังความเห็น ตามมาตรา 77

สนช.ยืนยัน กม.กัญชาไม่เอื้อต่างชาติ ย้ำผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นตาม ม.77 เหลือแค่รอบังคับใช้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่รัฐสภา นายสมชาย แสวงการ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวว่า กระบวนการออกกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ สนช.แล้ว และอยู่ในระหว่างการรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ของ สนช.ได้ผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญทุกประการ โดยขณะนี้มีขบวนการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.มีการกล่าวหาว่าร่างแก้ไขกฎหมายที่ให้นำกัญชามารักษาโรคจะทำให้เกิดการจำหน่ายพืชฝิ่นได้ ขอชี้แจงว่า ไม่สามารถจำหน่ายพืชฝิ่นได้ เพราะฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย และที่ผ่านมาคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก็ไม่เคยอนุญาตให้ปลูกหรือครอบครองหรือทำการวิจัยได้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพียงหน่วยงานเดียวเพื่องานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเท่านั้น

นายสมชายกล่าวว่า 2.มีการกล่าวหาว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการนิรโทษกรรม ทำให้ผู้วิจัยศึกษาที่เป็นบริษัทหรือบุคคลต่างชาติได้เปรียบ และอาจมีผลกระทบต่อการยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการงานวิจัย และมีผลให้ไทยเกิดความเสียหาย และไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายเท่าที่ควร ขอชี้แจงว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับจะมีการยกเว้นโทษให้กับผู้ศึกษาวิจัยที่มีกัญชาไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย บุคคลทั่วไปที่จะยื่นขออนุญาตจะต้องเป็นบุคลที่มีถิ่นกำเนิด และสัญชาติไทย แต่หากเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสำนักงานในประเทศไทย

“กรณีที่ผู้ศึกษาวิจัยเป็นคนต่างชาติที่ได้ดำเนินการมาก่อนร่างกฎหมายใช้บังคับ จึงไม่อาจขออนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยได้ และ หากผู้ศึกษาวิจัยเป็นนิติบุคคล ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับชาวต่างชาติแต่อย่างใด” นายสมชาย กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ