“ปู” เข้าเยี่ยมคารวะ “บิ๊กตู่” ที่ทำเนียบฯ นายกฯขอบคุณให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ น.ส. ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีแก่นางสาวไปรยาที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยถือเป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นผู้นำทางความคิดจะช่วยให้งานของ UNHCR เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งจะทำให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยให้การดูแลและช่วยเหลือผู้หนีภัยฯ มาเป็นระยะเวลานาน และยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือกันรับมือกับปัญหา และให้ความสำคัญกับการจัดการและป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุในประเทศต้นทาง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณ UNHCR ที่ร่วมมือกับไทยในการช่วยเหลือผู้หนีภัยฯ รวมถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้ความคุ้มครองกลุ่มผู้หนีภัยฯ

ด้านทูตสันถวไมตรีฯ กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ให้การดูแลผู้ลี้ภัย และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ UNHCR ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง การอำนวยความสะดวกการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม และการเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ ส่วนนาย Francois Marrillet เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายโครงการ UNHCR กล่าวว่า นางสาวไปรยาทำหน้าที่ทูตสันถวไมตรี และเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดย UNHCR พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์