คืบหน้า! ดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จว.ภาคเหนือ พบอ.แม่สาย เชียงราย PM2.5 ยังสูง

“ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 6 เมษยน 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ประจำวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. จากการตรวจวัด 17 พื้นที่ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้

– ค่า PM2.5 มีค่าอยู่ระหว่าง 43 – 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยพบค่าสูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และค่าต่ำสุดที่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

– มีค่าลดลง 7 พื้นที่ เพิ่มขึ้น 7 พื้นที่ เท่าเดิม 1 พื้นที่ และไม่มีข้อมูล 2 พื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวาน 

– คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 8 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สีแดง 6 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีเหลือง 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง)

2. สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 จากดาวเทียมระบบ MODIS ดังนี้

– จุดความร้อนรวมทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ มีทั้งสิ้น 59 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 เมษายน 2562 จำนวน 3 จุด หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.4 %

– มีจำนวนมากสุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 38 จุด

– สามารถแบ่งตามประเภทพื้นที่ได้ดังนี้

1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 41 จุด

2) ป่าสงวนแห่งชาติ 18 จุด

3. สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ( GISTDA) รายงานการปกคลุมของหมอกควันจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ ๕ เมษายน 2562 พบว่า มีกลุ่มหมอกควันปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก และมีทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นนอกจากปัญหาการเผาในที่โล่งภายในประเทศไทยแล้ว จังหวัดดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนได้อีกด้วย

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงดาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว พร้อมรับฟังการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา อีกทั้งได้ขอให้ประชาชนช่วยกันงดเผาป่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้บูรณาการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องทำให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน 7 วัน เพื่อให้การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนให้ความมั่นใจว่าจะร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดจุดที่เกิดการเผาไหม้ในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมถึงได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไฟป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณบ้านถ้ำ ตำบลเชียงดาว พร้อมตรวจเยี่ยมการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค อาหาร น้ำ หน้ากากอนามัย รวมทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ไม้ตบ คราด เครื่องเป่าลม ถังน้ำสะพายหลังพร้อมสายฉีดสำหรับระงับไฟป่า

ชุดปฏิบัติการบูรณาการดับไฟป่า ตำบลออนใต้โดยมีชุดของกำนันตำบลออนใต้ร่วมกับ จนท.อุทยาน  แม่ตะไคร้ จนท.ไฟป่าแม่ตะไคร้ จนท.ทหาร. จนท.ตำรวจ และราษฏรอาสา ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่จุดเกิดเหตุไฟเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน (ห้วยต้นผึ้ง) โดยได้ปฏิบัติการจนไฟดับสนิท พบความเสียหายประมาณ 9 ไร่ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่อุทยานไฟป่าแม่ตะไคร้ลื่นไหลลงเขาได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ได้ส่งตรวจรักษาฯ ร่างกาย ที่ รพ.แม่ออน และได้มอบเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้ชุดปฏิบัติการ ณ จุดบูรณาการโครงการพระราชดำริอ่างห้วยลาน ต. ออนใต้ จำนวน 3 เครื่อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายยุทธนา โสภาวรการ หัวหน้างานควบคุมไฟป่าปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ได้แจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าสถานการณ์ไฟไหม้ที่ดอยกิ่วลมซึ่งได้ไหม้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันและมีลมแรงเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเฝ้ารอบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา จึงขอนำเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม
วางแผนการใช้อากาศยาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และนำเฮลิคอปเตอร์ออกบินลาดตระเวนหาจุดไฟป่าเพื่อวางแผนการใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำไปดับไฟป่า จากการลาดตระเวนทางอากาศพบว่า ในพื้นที่อำเภอเมืองพบกลุ่มไฟ ในบริเวณตำบลผาบ่องและตำบลห้วยปูลิง ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันยากต่อการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า และการเข้าดับไฟด้วยอากาศยานก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากจุดไฟป่าเป็นหน้าผาสูงชันและเสี่ยงอันตรายต่อการใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำบินเข้าไปใกล้หน้าผา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยไม่คาดฝัน

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้าปลา-น้าตกผาเสื่อ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชุด ชรบ.หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยผา ดับไฟป่าบริเวณบ้านทุ่งมะส้าน ดับได้บางส่วน อีกส่วนเป็นหน้าผาสูงต้องรอจนกว่าจะเข้าไปดับไฟได้ พบพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณหน้าผาประมาณ 4 ไร่ บ้านทุ่งมะส้าน ม.5 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รับกำลังสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร จำนวน 38 นาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียงให้โอวาทพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ชุดปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ให้การต้อนรับ

จังหวัดตาก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด ได้ดำเนินการออกฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ชุมชน ม.1 และ ม.5 ของตำบลแม่ระจา เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน

นายอำเภอท่าสองยาง มอบหมายให้นายปลัดกลุ่มงานความมั่นคงสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าสองยางที่ 4 ร่วมกับหน่วย ปป.ตก 20 กองร้อย ทพ.3503 สนธิกำลังร่วมกันเข้าพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตามที่เกิดจุด Hotspot ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จากการตรวจสอบพบว่าจุดที่เกิด Hotspot อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก 20 (แม่ต้าน) ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สภ.ท่าสองยางแล้วเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดรณรงค์ไฟป่า มทบ.310 และผู้ใหญ่บ้านเด่นกระถิน ร่วมกันดับไฟไหม้ป่าที่ป่าบ้านเด่นกระถิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สลิดโป่งแดง พบพื้นที่ไฟไหม้เสียหายประมาณ 50 ไร่

จังหวัดลำปาง

อำเภอแม่พริก มีการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฯลฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป 1 (แม่พริก) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก และเจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อย รส. ที่ 2 (ร.17 พัน2) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ดำเนินการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่ป่าบ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศจังหวัดลำปางทุกวันในพื้นที่เขตเมือง เช่น ข่วงนคร ท่าอากาศยานลำปาง สถานที่ที่มีการจัดงานรื่นเริง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลพิชัย) มณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง ร้อย รฝศ.ที่ 3 ศูนย์ปภ.เขต 10 ลำปาง ท่าอากาศยานลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดลำปางดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบทำงสุขภาพจากภาวะ หมอกควัน โดยให้ความรู้การปฏิบัติตน การดูแลตนเองผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Line Facebook เว็บไซต์และลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่ชุมชน และแจกหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก คนชรา สตรี ผู้มีโรคประจำตัว (ระบบทางเดินหายใจ) ประชาชนทั่วไป พร้อมสาธิตการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องในพื้นที่ 13 อำเภอ และชุมชนเมือง และยังได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) จังหวัดลำปางกำหนดพื้นที่ให้ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน มิวเซี่ยมลำปาง เป็นพื้นที่สะอาด ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าไปใช้บริการได้

จังหวัดพะเยา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานปล่อยแถวชุดลาดตระเวนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับชุดลาดตระเวนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่าเคลื่อนที่ (ก่อนถึงจุดชมวิว) โดยมีนายสุวิทย์  สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการปฏิบัติงานลาดตระเวนครั้งนี้ ได้จัดชุดลาดตระเวนจำนวน 5 ชุดปฏิบัติการ แบ่งเป็นชุดลาดตระเวนแบบค้างคืน (3วัน 2คืน) ทำการลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ แบบไม่ค้างคืน ทำการลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้จะได้รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดลาดตระเวนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดลำพูน

พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ชป.ดับไฟ สนธิกำลังร่วม ๓ ฝ่าย (พตท) และกำลังภาคประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน และจิตอาสา ดำเนินการ ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุไฟป่า จำนวน ๖ พื้นที่ และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าพื้นที่ป่า จำนวน ๓ จุด ผลการปฏิบัติ พบการเกิดไฟป่าและเข้าทำการดับไฟป่า ในพื้นที่บ้านห้วยปิง ม.๓ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่โดยการประสานงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้า 12 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดเชียงราย

สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ดำเนินการดับไฟร่วมกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันบ้านห้วยหาน ม.9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พื้นที่เป็นป่าหญ้าคา
ป่าเลา ป่าก๋ง ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เสียหายแต่อย่างใด

ฝ่ายความมั่นคงอำเภอพญาเม็งราย ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ที่ 17 และบ้านกระแล หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปา นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย จึงมอบหมายให้ นายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดอำเภอ แจ้งประสานให้ผู้ใหญ่บ้านนำชุดดับไฟป่าทั้งสองหมู่บ้านเข้าควบคุมและดับไฟป่า จนถึงเวลาประมาณ 06.30 น.จึงสามารถควบคุมและดับไฟป่าได้ โดยพบพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ประมาณ 65 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหาของป่า

นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่
รถน้ำ เพื่อฉีดพ่นน้ำตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย ท่าขี้เหล็ก เมียนมา เพื่อเป็นการบรรเทากลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ได้ไม่มากก็น้อย โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ผู้อำนวยการอำเภอ สั่งการให้ระดมรถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง และขอสนับสนุนรถพ่นน้ำแรงดันสูงจากศูนย์ ปภ.เขต 15 จังหวัดเชียงราย ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สาย ตามข้อสั่งการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กำชับเน้นย้ำในการสอดส่องลาดตระเวนไม่ให้มีการลักลอบเผาป่าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการเผาโดยเด็ดขาด

จังหวัดน่าน

หน่วยงาน อปท. และปกครองในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการฉีดน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศอันเนื่องจากไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง – บ้านดอนชัย ท้องที่ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ใช้ปริมาณน้ำจำนวน 10,000 ลิตร

หน่วยงาน อปท. และปกครองในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการฉีดน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศอันเนื่องจากไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ดังนี้

1) ท้องที่ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว ใช้ปริมาณน้ำจำนวน 6,000 ลิตร

2) บริเวณถนนคูเมืองวรนคร ตำบลปัว อำเภอปัว ใช้ปริมาณน้ำจำนวน 10,000 ลิตร

Previous articleเอาผิดนักลงทุนจีนผุดวิลล่าหรู 500 ล้าน ไม่มีใบอนุญาต
Next articleปัตตานีจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก