สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา

รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจิญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธที่ 24 เมษายนนี้

ในการนี้สมเด็จพระเจาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา เพื่อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบสำหรับเป็นปกหนังสือสวดมนต์ด้วยพระองค์เอง

สำหรับพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาในวันที่ 24 เมษายนนี้ รัฐบาลประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ในเวลา 18.00 น.

ในพิธีนี้ แต่ละศาสนาจะประกอบพิธีตามหลักของแต่ละศาสนา ดังนี้

ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ศานาอิสลาม ผู้นำศาสนาประกอบพิธีดูอาร์ขอพร

ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พรามหณ์สวดถวายพระพร

ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวอัลดดาสขอพรจากพระศาสดา

 

 

Previous article“ซีไอ” รับเทรนด์ตลาดเปลี่ยน ปรับโครงสร้างใหม่ปั๊มรายได้
Next articleนาเกลือทะเล 8 หมื่นไร่วิกฤตหลายเด้ง พิษ IUU-ถูกเกลืออินเดียถล่มทำยอด2พันล.วูบ