“บิ๊กแดง” สั่งทหารดูแลงานตามภารกิจ หลังคสช.หมดวาระ ย้ำเป็นทหารอาชีพ-เป็นที่พึ่งปชช.ทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยก่อนการประชุมได้เปิดวิดีทัศน์พิธีริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมได้รับชม

พร้อมกันนี้ ผบ.ทบ.กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคนตั้งแต่ระดับนักเรียนทหารจนถึงผู้บังคับหน่วย ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งทำให้ทั่วโลกเห็นถึงโบราณราชประเพณีของไทยที่สืบทอดมาาวนาน อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยดำรงการสืบสานโบราณราชประเพณี ให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้ภาคภูมิใจตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

​การประชุมในวันนี้ ผบ.ทบ.กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจาก คสช.จะหมดวาระไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) สิ้นสุดภารกิจไปด้วย

แต่การทำงานของกองทัพบกยังต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

​​สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าเกษตร ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกองทัพบกดำเนินการมาต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกกองทัพภาคนั้น การประชุมวันนี้ ผบ.ทบ.กำชับให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าวโดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล พร้อมระบุ การสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนต้องทุ่มเทดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเต็มที่

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวในที่ประชุมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพราะถือว่ากำลังพลเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร โดยล่าสุดกองทัพบกพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทหาร โดยนำนายทหารต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรในระดับกองทัพบกมาเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนทหาร

เช่น โรงเรียนนายสิบทหารบก , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นต้น พร้อมกับเดินหน้านโยบายส่งเสริมให้กำลังพลได้ศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งกำลังพลไปฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และขีดความสามารถทางการทหารสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

ล่าสุดคือการส่งกองร้อยทหารราบไปทำการฝึกผสมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา รหัส “Lightning Forge 19” ณ รัฐฮาวาย ระหว่าง 20 พ.ค.-7 มิ.ย.62 นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาให้กับหน่วยทหารอื่นๆ ในกองทัพบกด้วย

 

 

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ