โปรดเกล้าฯ จัดพระราชพิธีวันจักรี-ฉัตรมงคล เลื่อนสโมสรสันนิบาต พระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ว่า ในช่วงเวลาที่ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

มีพิธีการซึ่งรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลดังต่อไปนี้ 1.งานใดที่เป็นพระราชพิธี ซึ่งมีหมายของสำนักพระราชวัง ยังสามารถจัดได้ ภายใต้มาตราการป้องกันโรค เช่น วันจักรี 6 เมษายน วันสงกรานต์ 15 เมษายน ซึ่งมีพระราชพิธีสงกรานต์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม จะยังมีพระราชพิธีปกติ แต่จำกัดคนเข้าร่วมงานลงให้เหลือน้อย และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันโรค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตามที่รัฐบาลเสนอ

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า 2. งานใดที่ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ หรือเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริยั์ ขอพระราชทานงด หรือ เลื่อน ได้แก่งาน สโมสรสันนิบาต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยในเดือนเมษายน 2563 ได้พระราชทานบรมราชานุญาตเสด็จพระราชดำเนินพระราชปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานงด หรือเลื่อน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

รัฐบาลจึงแจ้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยทราบ จึงหมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ทรงตอบรับ จะต้องเลื่อน หรืองดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะเกิด ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงค่อยประเมินใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ