พังงานำร่องคุมเข้ม “นักท่องเที่ยว” จากพื้นที่ระบาดต้องมี “ใบรับรองแพทย์” ปลอดโควิด-19 ดีเดย์ 30 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ได้ออกประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 5/2563 เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญระบุให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หากเดินทางมาจากกทม. ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค  จะต้องมี”ใบรับรองแพทย์”ตามที่แพทยสภากำหนด โดยมีข้อความยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่ที่รัฐจัดให้ จนครบ 14 วัน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวระบุว่า 1.ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา ที่เดินทางออกจากจังหวัดพังงาไปยังพื้นที่กทม. ปริมณฑล(ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร)หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค เมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดพังงา จะต้องกักตนเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดพังงา และให้เจ้าบ้านแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที หากฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

2.นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่กทม. ปริมณฑล(ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร)หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค  เพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา จะต้องมี”ใบรับรองแพทย์”ตามที่แพทยสภากำหนด โดยมีข้อความยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่ที่รัฐจัดให้ จนครบ 14 วัน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง

3.ให้เจ้าของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และที่พักอื่นๆ ตรวจสอบประวัติผู้เดินทาง หากพบว่า บุคคลนั้นเดินทางมาจากพื้นที่กทม. ปริมณฑล(ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร)หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค จะต้องมี”ใบรับรองแพทย์”ตามที่แพทยสภากำหนด โดยมีข้อความยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการภายในโรงแรม รีสอร์ท และที่พักนั้น  จนครบ 14 วัน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง และให้เจ้าของสถานประกอบการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที หากฝ่าฝืน ไม่กักตัว หรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวได้แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ