รัฐบาลจัดงาน “วันชาติ-วันพ่อ” 1-6 ธ.ค. 63

อนุชา บูรพชัยศรี : ภาพทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาลจัดงาน “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” วันที่ 1-6 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 รัฐบาลจะมีการจัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โดยใช้สถานที่หน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย หน้าทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ มิวเซียมสยาม ซึ่งจะมีการเปิดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จนถึง 21.00 น. เพื่อจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะจัดงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.30 น. ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งถึงกิจกรรมต่าง ๆ