เผยโฉม โลโก้ “เราชนะ” หัวใจแดงน้ำเงิน โอบอุ้มประชาชน

เราชนะ

เปิดโฉม โลโก้ “เราชนะ” หัวใจแดงน้ำเงิน โอบอุ้มประชาชน

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการเราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลนั้น

สำหรับโลโก้ใหม่ของเราชนะนั้น เป็นหัวใจที่มีสีแดง ซึ่งสื่อถึง ชาติ และมีสีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์คล้ายรูปมือที่เป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ ได้โอบอุ้มสัญลักษณ์รูปคนที่เป็นสีขาว สื่อถึงประชาชน พร้อมทั้งมีข้อความว่า เราชนะ ด้วยสีน้ำเงิน และมีพื้นเป็นสีขาวอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี สำหรับ 3 กลุ่มที่ไก้รับสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน และจะต้องใช้ผ่านแฟลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น ไม่สามารถกดเงินสดได้ มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวนประมาณ 14 ล้าน คน

กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน

 • (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท

กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน

 • (ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว จำนวน 15.3 ล้านคน

 • ผ่านกลุ่มคนละครึ่ง
 • เราเที่ยวด้วยกัน
 • จะมีการคัดกรองอีกครั้ง

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ จำนวน 1.7 ล้านคน

 • หาบเร่ แผงรอย
 • อาชีพอิสระ
 • เกษตกร
 • ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40
 • ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
 • ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ จะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีดำเนินงาน

1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที ซึ่งผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน บาท ส่วนกลุ่มที่เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โอนเงินเข้าครั้งแรก 5 ก.พ. จนกว่าจะครบ 7,000 บาท

2. กลุ่มที่อยู่ใน G-wallet  ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน แต่จะต้องกดความยินยอมเพื่อให้รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของรายได้เพิ่มเติม โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อตรวจสอบแล้วผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเข้าเป๋าตังเช่นเดียวกัน โดยจะได้เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.นี้

3. กลุ่มไม่มีข้อมูลในระบบ เช่น ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 8 ก.พ. โดยจะโอนเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 18 ก.พ. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ