ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ.แอดวานซ์ สไปรูลิน่าฯ

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท แอดวานซ์ สไปรูลิน่า ไอโอเทคโนโลยี จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายส่ง-ปลีกอาหารเสริม และยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.931/2555 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มะลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้สวมสิทธิ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยที่ 1 ล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท แอดวานซ์ สไปรูลิน่า ไอโอเทคโนโลยี จํากัด จําเลยที่ 1 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้วสำหรับประเภทของธุรกิจของจำเลย ผลิตและจําหน่ายส่ง – ปลีกอาหารเสริม และยา ที่อยู่ตั้งอยู่ที่ 351 หมู่ที่ 1 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจําเลย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคําสั่งนี้

และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ