เปิดชื่อ 13 จังหวัด “พื้นที่เศรษฐกิจ-ควบคุม” ฉีดวัคซีน 2 แสนโดสแรก

วัคซีนโควิด-19
NOEL CELIS / AFP

เปิดรายชื่อ 13 จังหวัด “พื้นที่ควบคุมสูงสุด-พื้นที่ควบคุม-พื้นที่เศรษฐกิจ” รับการฉีดวัคซีน 2 แสนโดสแรก 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยถึงข้อเสนอการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของยี่ห้อ “ซิโนแวก” จำนวน 200,000 โดสแรก

วัคซีนดังกล่าว จะเริ่มฉีดระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2564 โดยกระจายให้กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 13 จังหวัด แบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด และ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีเพียง 1 จังหวัด ได้แก่

 1. สมุทรสาคร : 70,000 โดส
 • 8,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 6,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
 • 46,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • 10,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

พื้นที่ควบคุม

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม มี 9 จังหวัด ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) : 66,000 โดส
 • 12,400 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 1,600 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
 • 47,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • 5,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

2. ปทุมธานี : 8,000 โดส

 • 3,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 2,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
 • 2,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • 1,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

3. นนทบุรี : 6,000 โดส 

 • 2,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 1,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
 • 2,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • 1,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

4. สมุทรปราการ : 6,000 โดส

 • 2,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 1,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
 • 2,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • 1,000 โดส : ฉีดให้ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

5. ตาก (อ.แม่สอด) : 5,000 โดส

 • 3,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 2,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

6. นครปฐม : 3,500 โดส

 • 2,500 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 1,000 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

7. สมุทรสงคราม : 2,000 โดส

 • 1,500 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 500 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

8. ราชบุรี : 2,500 โดส

 • 2,000 โดส : ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
 • 500 โดส : ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย

วัคซีนโควิด

พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม มี 4 จังหวัด ดังนี้

 1. ชลบุรี : 4,700 โดส
 2. ภูเก็ต : 4,000 โดส
 3. สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) : 2,500 โดส
 4. เชียงใหม่ : 3,500 โดส

วัคซีนโควิด

สำหรับการฉีดวัคซีน 4 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะพิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีน ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

ทั้งนี้ การกระจายการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 183,700 โดส ส่วนอีก 16,300 โดส แบ่งไว้สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19