ปปง.ยึดทรัพย์ “สวัสดิ์ แสงบางปลา” อดีตปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ-พวก กว่า 11 ล้านบาท

นายสวัสดิ์ แสงบางปลา

ปปง.ยึดทรัพย์ 2 คดี ฉ้อโกงประชาชนกว่า 57 ล้านบาท-อดีตปธ.สหกรณ์จุฬาฯกับพวก โดนยึดกว่า 11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินของของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง หลอกลวงประชาชน จำนวน 2 คดี มูลค่ากว่า 57 ล้านบาท 1.คดีนายสวัสดิ์ แสงบางปลา ซึ่งเป็นอาจารย์สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายสมัย กับพวก โดยได้ร่วมกันกระทำความผิดหลอกลวงประชาชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2553 ถึง 2560 และมีประชาชนหลงเชื่อ นำเงินมาเข้าร่วมลงทุนโควต้าล็อตเตอรี่ โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินพึงจะจ่ายได้อันเป็นความเท็จ ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้ประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งการกระทำดังกล่าวของนายสวัสดิ์กับพวกที่เป็นความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชนและ ชอบโกงอันเป็นปกติธุระอันเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ 2543 มาตรา 3(3) และมาตรา 3(18) โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดอายัดทรัพย์สินของนายสวัสดิ์ แสงบางปลา กับพวก จำนวนทั้งสิ้น 26 รายการ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท
นายสวัสดิ์ แสงบางปลา

พล.ต.ต.พลตำรวจตรี กล่าวต่อว่า สำหรับคดีที่ 2 ที่คณะกรรมการธรุกรรม มีมติยึดและอายัดทรัพย์คือ คดีนางสาวอินทร์วรางค์ ดำแดง กับพวก มีพฤติการณ์ในการหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุนในการซื้อทองคำในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนางสาวอินทร์วรางค์ ดำแดง กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดหลอกลวงประชาชน ตั้งแต่ปี 2555-2560 ทำให้ประชาชนหลงชื่อตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหาย เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท โดยปปง. ได้บูรณาการในการปฏิบัติงานกับกองบังคับการปราบปราม ทำการสืบสวนและยึดทรัพย์สินของนางสาวอินทร์วรางค์ ดำแดง กับพวก โดยครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้อายัดทรัพย์สิน จำนวน 10 รายการ มูลค่าประมาณ 19,000,000 บาท และได้มีการสืบสวน สอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้อีก 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อายัดทรัพย์สินอีก จำนวน 12 รายการ มูลค่าประมาณ 8,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 อายัดทรัพย์สินอีก จำนวน 1 รายการ มูลค่าประมาณ 19,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ยึดทรัพย์สินอีก จำนวน 17 รายการ กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง (อยู่ระหว่างการประเมินราคา) รวมทรัพย์สินที่มีการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน 40 รายการ รวมมูลค่ากว่า 46,000,000 บาท

 

ที่มา : มติชนออนไลน์