เช็กเงื่อนไข-ช่องทางจองฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” รอบประชาชนทั่วไป

จองซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยเงื่อนไข-ช่องทางการจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เปิดจอง 18 ก.ค. เริ่มฉีด 28 ก.ค.-31 ส.ค.64

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไปรอบแรก จำนวน 40,000 ราย โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบก่อนเปิดจอง ดังนี้

  • เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • บัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์
  • ราคาวัคซีนโดสละ 777 บาท รวมฉีด 2 โดส ราคา 1,554 บาท (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส)
  • เปิดจองวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.

เงื่อนไขการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

1. อัตราการจอง 1,554 บาท รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

2. การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี

3. ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน


4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบประชาชนทั่วไปวันไหน

  • เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ช่องทางการจอง

  1. เว็บไซต์ www.sinopharm.cra.ac.th
  2. แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

การดาวน์โหลดแอปฯ อยู่ระหว่างรออนุมัติจากระบบ iOS ใน App Store และ Android ใน Play Store

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ