ราชกิจจาฯ ประกาศคำพิพากษา ให้ “ดิเรก-ภิญญา” บุนนาค ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้บุคคลนามสกุลดัง “ดิเรก-ภิญญา” บุนนาค ล้มละลาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้นายดิเรก บุนนาค จำเลยที่ 1 และนางภิญญา บุนนาค จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564  ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.3072/2563 ศาลล้มละลายกลาง  กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศล้มละลาย-ดิเรก ภิญญา บุนนาค

Advertisement