ม.33 รับอีก 2,500 บาท เยียวยารอบ 2 โอนเงิน 27-28 กันยายนนี้

ใครยังไม่ผูกพร้อมเพย์รีบผูกก่อน 13 ส.ค.
อัพเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 เวลา 16.21 น.

ผู้ประกันตน ม.33 เตรียมรับเงิน 2,500 บาท รอบที่ 2 เที่ยงคืนนี้ เช็กพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนให้พร้อม ส่วนผู้ที่อยู่ใน 29 จังหวัดที่ไม่ได้รับสิทธิยื่นทบทวนได้

วันนี้ 26 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ หลังจากที่ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มีการโอนเงินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนหลายกลุ่มแล้ว ลำดับต่อไปเป็นคิวการโอนเงินรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด พร้อมกันอีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน จำนวน 2 ล้านคน และวันที่ 28 กันยายน จำนวน 1,017,296 คน

ทั้งนี้ กลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยาสำหรับ 2 เดือน เดือนละ 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 5,000 บาทต่อคน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ, แรงงานอิสระมาตรา 39 และแรงงานอิสระมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 8 หมื่นล้านบาท

“แต่ยังพบว่ามีผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน บัญชีธนาคารถูกปิด กลุ่มบุคคลล้มละลายที่ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น”

กระทรวงแรงงานได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติเร่งตรวจสอบข้อมูล นอกจากนั้นเปิดให้นายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตั้งแต่บัดนี้-31 ตุลาคม 2564

“นายจ้างและลูกจ้างทั้ง 3 มาตรา ที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามโครงการเยียวยาจากรัฐบาล คือ อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา

นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก” นายทศพลกล่าว

ขั้นตอนทบทวนสิทธินายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) มีดังนี้

ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่นายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 ยังไม่ได้สิทธิเยียวยามาจากหลายปัจจัย เช่น

  • นายจ้างแจ้งประเภทกิจการไม่ถูกต้อง
  • นายจ้างแจ้งลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนล่าช้า
  • มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ใส่รหัสลูกจ้างผิด จากรหัสสัญชาติไทยเป็นรหัสต่างด้าว
  • ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม
  • นายจ้างไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา โดยสำนักงานใหญ่ของนายจ้างอยู่นอกพื้นที่ 29 จังหวัด แต่มีสาขาอยู่ใน 29 จังหวัด ทำให้ลูกจ้างสาขาไม่ได้รับสิทธิเยียวยา


ส่วนกลุ่มถัดไปที่จะได้เงินคือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยารวม 2 เดือน คนละ 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2564

สำหรับมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ไม่ได้รับสิทธิ อาจเกิดจากชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม เพราะมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือตอนสมัครมีการลงข้อมูลตัวสะกดชื่อผิด สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิได้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามขั้นดังนี้

  • สามารถโหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิของประกันสังคม โดย คลิกที่นี่
  • พรินต์แบบฟอร์มทบทวนสิทธิออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มตัวจริง และเอกสารที่ต้องแนบเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้ มาตรา 40 ที่ยื่นทบทวนได้ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะผู้ประกันตนตามระยะเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 2.กลุ่มสมัครใหม่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด ที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

และ 3.กลุ่มสมัครใหม่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เงินเยียวยา ประกันสังคม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ