ประธานเครือข่ายยางฯ วอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาตก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวว่า ปัญหาราคายางที่ลดลงสวนทางกับคำว่าอุปสงค์และอุปทาน ปัจจุบันฝนตกหนักปริมาณยางออกน้อยมาก แต่ราคากลับลดลง สยยท.เฝ้าดูการบริหารงานของ กยท. มาเกือบ2ปีแล้ว ภารกิจหลักที่เห็นชัดคือการปรับจัดเซสคงที่ 2 บาทต่อกก. และขายยางในสต๊อก1แสนตันให้หมด โดยไม่ฟังมติของ คณะกรรมการนโยบายยางที่รับข้อเสนอของสยยท. นอกจากนั้น กยท.ยังปรับเจ้าหน้าที่ที่มาจาก3หน่วยงานตามพ.ร.บ.ไม่ลงตัว เพราะมีปัญหาร้องเรียนกันอยู่ สยยท.มีมติเสนอแนวทางแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนดังนี้

 

1.ไทยมียางเป็นอันดับ1ของโลก ต้องแก้ปัญหาราคายางในประเทศและควบคุมราคายางภายในประเทศให้มีเสถียรภาพเป็นผู้ชั้นำราคายางในตลาดโลกให้ได้ โดยควรระดมนักวิชาการดำเนินการเร่งด่วน

 

2.ตามพ.ร.บ.กยท.มาตรา 8 วัตถุประสงค์(4) ดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพโดยใช้มาตรา9 ให้กยท.มำอำนาจทำกิจกรรมต่างๆ(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา โดยการรับจัดตั้งบริษัทเพื่อชี้นำราคาในการประมูลยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการชี้นำราคายางภายในประเทศ ณ ตลาดกลางยางทุกแห่ง

 

3.รมว.เกษตรฯ ต้องนำพ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 ม.10 วางหลักเกณฑ์การค้ายางภายในประเทศ และม.48 ผู้ค้ายางผู้ส่งออกยางต้องปฏิบัติตามมาตรา10 เพราะที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีในประเทศ ทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่นปล่อยข่าวกรดซัลฟูริค และข่าวน้ำยางที่นำมาทำยางแผ่นดิบมีเปอร์เซ็นต์ต่ำลงและไม่มีค่าสปริง

 

4.ให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มมูลค่ายางเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางโดยให้ความรู้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน หาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเกษตรกรทำอาชีพเสริมด้านอุตสาหกรรมและให้แต้มต่อเหมือนBOI และหาตลาดในระยะแรกจากหน่วยราชการ โดยขอให้รัฐบาลมีนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อต้นยางและคนกรีดยาง

 

5.สยยท.ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงยางโดยประกันราคา เพราะต้องนำยางมาเก็บไว้แล้วมีปัญหาตามมา รัฐบาลควรมอบหมายให้ กยท. ตั้งบริษัทชี้นำราคายางให้สูงขึ้นและรีบขายเหมือนพ่อค้าทั่วไป แต่ต้องจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาจัดการ

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์