บริษัทประกันภัยยุคโควิด ปิดกิจการแล้วกี่ราย หลังต้องเจอ จ่าย จบ!

ประกันโควิด

เปิดชื่อบริษัทประกันภัย ทยอยปิดกิจการ เซ่นแพ็กเกจ “ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ” ทำยอดเคลมพุ่ง 3 หมื่นล้าน

วันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมธรรม์ประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” เป็นหนึ่งแรงดึงดูดให้ประชาชนสนใจซื้อประกันเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการระบาดระลอก 4 เมื่อช่วงเดือนช่วงกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงแตะหมื่นราย

ส่งผลให้ยอดเคลมค่าสินไหมรวมจากการรับประกันโควิดถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีมูลค่าสูงกว่า 30,000 ล้านบาท และมียอดเคลมสะสมถึงสิ้นปี 2564 เพิ่มสูงถึง 35,000-40,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่บริษัทประกันภัยประเมินสถานการณ์เอาไว้ จนแบกรับความเสี่ยงไม่ไหว และได้ทยอย “เลิกกิจการ” ไปแล้วหลายราย

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายชื่อ และไทม์ไลน์การปิดกิจการของบริษัทประกันภัยหลังจัดแพ็กเกจ “เจอ จ่าย จบ” พร้อมสาเหตุการปิดกิจการ

เอเชียประกันภัย

กระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

Advertisment

สาเหตุเลิกกิจการ : มีหลักฐานปรากฏว่า บริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัยและประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไป

ยอดเคลมประกันภัย : นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ก่อนเพิกถอนใบอนุญาต ทาง คปภ. ได้เร่งรัด เอเชียประกันภัย เคลียร์ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยและเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้กว่า 13,000 ราย เป็นเงินกว่า 800 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะดูแลค่าเคลมที่ทยอยเข้ามาเรื่อย ๆ ได้ จากการเปิดเผยของ

เดอะ วัน ประกันภัย

กระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัย บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

สาเหตุเลิกกิจการ : ผู้บริหารบริษัท ยืนยัน ไม่มีแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินหรือการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้น มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างจ่าย

Advertisment

ยอดเคลมประกันภัย : ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 พบว่า เดอะ วัน ประกันภัย มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถนำมาใช้ได้เพียง 162.40 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างจ่ายอยู่จำนวน 2,544.22 ล้านบาท

อาคเนย์ ประกันภัย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้ลส์ จำกัด (TGH) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของ อาคเนย์ประกันภัย เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

สาเหตุเลิกกิจการ : TGH ระบุว่า เป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ถือหุ้นยัง ไม่เห็นชอบการโอนกิจการของ อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.88 โดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน

ก่อนเลิกกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) พิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายที่ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยอีกประมาณ 10,480,957 ราย

ยอดเคลมประกันภัย : รายงานจากธุรกิจประกันภัยเปิดเผยว่า ข้อมูลกรมธรรม์ประกันโควิดล่าสุด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า มีกรมธรรม์ทั้งหมด 41.63 ล้านฉบับ เบี้ยประกันภัยรับรวม 10,930 ล้านบาท มียอดจ่ายค่าสินไหมทดแทน 39,900 ล้านบาท

สินมั่นคงประกันภัย

สำหรับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย เป็นรายแรกที่ใช้สิทธิบอกเลิกคุ้มครองกรมธรรม์ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ โดยมีสาเหตุหลักมาจากมูลค่ายอดจ่ายเคลมสินไหมในไตรมาส 3 ปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 6,002.91 ล้านบาท จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้ง บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3,662.39 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 160.21 ล้านบาท คิดเป็นกำไรลดลง 2,386.02% สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนขาดทุนสุทธิ 3,845.58 ล้านบาท

แต่ทั้งนี้ คปภ. ก็ได้สั่งยกเลิกเงื่อนไขของสินมั่นคงประกันภัยทั้งหมด เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม โดยใช้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 อนุ 2

ทั้งนี้ การเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหากมีสาเหตุ 5 ข้อ

1. มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคงอันอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

2. ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฏกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด หรือประกาศที่ออกหรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

3. หยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร

4. ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริต

5. ถ้าประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน