โควิดวันนี้ (25 มี.ค.) ศบค.พบป่วยใหม่ 26,050 ราย+ATK ติดเชื้อ 26,655 คน

ตรวจ ATK
(Photo by Tuwaedaniya MERINGING / AFP)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.35 น.

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (25 มี.ค.) เพิ่ม 26,050 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 69 คน หายป่วยกลับบ้าน 22,219 ราย ส่วนผลตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 26,655 ราย ยอดรวมป่วยใหม่ 52,705 ราย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 26,050 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากในประเทศ 26,014 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 36 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,253,595 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันนี้มีผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 22,219 ราย หายป่วยสะสม 1,039,777 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 244,111 ราย และเสียชีวิต 69 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,619 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 รายอัตราครองเตียง ร้อยละ 26.9

ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มอีกจำนวน 26,655 ราย ร้อยละของการตiวจพบเชื้ออยู่ที่ 26.63% ผู้ป่วยอาการหนัก 1,619 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 630 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหากรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่กับผลตรวจ ATK ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมวันนี้จะอยู่ที่  52,705 ราย

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565
วันที่ 1 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 20,420 ราย : เสียชีวิต 43 ราย
วันที่ 2 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,197 ราย : เสียชีวิต 45 ราย
วันที่ 3 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,618 ราย : เสียชีวิต 49 ราย
วันที่ 4 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,834 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
วันที่ 5 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,818 ราย : เสียชีวิต 52 ราย
วันที่ 6 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,881 ราย : เสียชีวิต 59 ราย
วันที่ 7 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,162 ราย : เสียชีวิต 65 ราย
วันที่ 8 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 18,943 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 9 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,073 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 10 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,984 ราย : เสียชีวิต 74 ราย
วันที่ 11 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,792 ราย : เสียชีวิต 63 ราย
วันที่ 12 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,592 ราย : เสียชีวิต 68 ราย
วันที่ 13 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,584 ราย : เสียชีวิต 66 ราย
วันที่ 14 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,130 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 15 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 19,742 ราย : เสียชีวิต 70 ราย
วันที่ 16 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,945 ราย : เสียชีวิต 70ราย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,456 ราย : เสียชีวิต 77 ราย
วันที่ 18 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 27,071 ราย : เสียชีวิต 80 ราย
วันที่ 19 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,804 ราย : เสียชีวิต 87 ราย
วันที่ 20 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,996 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
วันที่ 21 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,441 ราย : เสียชีวิต 88 ราย
วันที่ 22 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,382 ราย : เสียชีวิต 83 ราย
วันที่ 23 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,164 ราย : เสียชีวิต 80 ราย
วันที่ 24 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 27,024 ราย : เสียชีวิต 82 ราย